INNOVÁCIÓ 2.0

“…valami eredetit alkotni, ami kiemelkedik a tömegből, ami tartós, és ami remélhetőleg hasznos célt szolgál. De mindenekelőtt olyasvalamit szeretnénk létrehozni, amire büszkék lehetünk. Egész életemben ez volt az üzleti filozófiám. Őszintén elmondhatom, hogy soha nem a pénzért fogtam bele egy-egy vállalkozásba.”

Richard Branson, Losing my Virginity, 2002

INNOVÁCIÓ 2.0

“…valami eredetit alkotni, ami kiemelkedik a tömegből, ami tartós, és ami remélhetőleg hasznos célt szolgál. De mindenekelőtt olyasvalamit szeretnénk létrehozni, amire büszkék lehetünk. Egész életemben ez volt az üzleti filozófiám. Őszintén elmondhatom, hogy soha nem a pénzért fogtam bele egy-egy vállalkozásba.”

Richard Branson, Losing my Virginity, 2002

Az EURO-ECO Csoport már megszületésekor az értékteremtő üzleti innovációt és a közép- és kisvállalatok, vállalkozások fejlődésének támogatását tűzte ki fő céljául. A vidékfejlesztés területén végzett több évtizedes tanácsadói munka sikeressége, a mindennapi és kézzelfogható profitnövelés tapasztalata, a régi értékek megtartása mellett új tanácsadási rendszer létrehozását tette szükségessé, amely igényt erősített a gazdasági környezet nagymértékű turbulenciája.

A több éves fejlesztő munka eredménye a nemzetközi szinten is előremutató gazdasági megoldás az Üzleti Támogató Szolgáltatás-Rendszer. Az EURO-ECO Csoport fő értékeit ülteti át a gyakorlati tanácsadói munkába: a fenntartható fejlődést lehetővé tevő kapcsolati háttér, a biztonságos hálózati működés modellje és az eredményes üzletmenet támogatása olyan kombináció, amely teljesen más, magas hatékonyságú környezetbe képes elhelyezni azokat a kis- és középvállalatokat, akik a rendszer tagjaivá válhatnak. Mindemellett emelt értékajánlatú szolgáltatásaink a nagyobb vállalatok számára is reális megoldást jelenthetnek üzletvitelükben, fejlesztéseik terén.

Döme Gábor
vezérigazgató

Missziónk

Az EURO-ECO Csoport egy innovatív, partnerorientált, szolgáltató vállalatcsoport. 1993 óta arra törekszünk, hogy az elsősorban kis- és középvállalkozások körébe tartozó, több ezer ügyfelünk munkáját eredményesebbé tegyük tanácsadói, fejlesztési és pénzügyi segítségünkkel.

Az EURO-ECO Csoport vállalatai és az abban dolgozó megbecsült és elkötelezett munkatársak egyik fő célkitűzése, hogy az EURO-ECO márkanév a minőség és a megbízhatóság garanciája legyen. A Csoport kiemelten kezeli az ökonómiai és az ökológiai szempontok harmonizációját a gazdasági folyamatok során.

Az EURO-ECO Csoport folyamatos fejlődése lehetőséget ad arra, hogy a vidékfejlesztésben betöltött vezető szerep fenntartása mellett, a vállalkozások szélesebb körének tevékenységét is támogassuk a tanácsadási, a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások terén, ezáltal elősegítve a vállalkozások, vállalatok fenntartható és biztonságos működését.

Víziónk

Célunk olyan elismerten kiemelkedő szakmai szintet képviselő hálózat létrehozása, amely lehetőséget biztosít egy magas fokú társadalmi hasznossággal bíró tanácsadói szolgáltatás nyújtására.

A tanácsadási munka értékteremtő funkcióján keresztül, olyan gazdaságilag erős partneri kör kialakítása, amely kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéssel, sikeresen tud válaszolni a globalizálódó piac kihívásaira nemzetközi távlatokban is.

A partneri hálózat működéséből keletkező nyereséget folyamatosan, a rendszer nyújtotta előnyök fokozására kívánjuk felhasználni. Az egyes szolgáltatási elemekre szakosodott vállalatok tulajdonosi körének bővítése során teret biztosítunk a velünk együttműködők szerepvállalására is.

Hiszünk abban, hogy a pénz- és profitcentrikus világban megtarthatók és fejleszthetők olyan értékek, mint az összefogás, az együttműködés és a bizalom.